Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

Generalforsamling 26.02.2018, på Husan

Før Generalforsamlingen starter ble det orientert om NF's Frimerkeskole og dennes første samling.  Noen av deltakerne fra F.F.F. fortalte om sine opplevelser på samlingen.

Da denne møtebolken var ferdig, reiste forsamlingen seg og mintes vårt medlem Steinar Skollevoll med ett minutt stillhet.

Møtet åpnet kl 19:30

Formannen ønsket velkommen til generalforsamling.

Sak 1 Godkjenne innkallingen
Det var ingen merknader til innkallingen. Godkjent.

Sak 2 Godkjenne frammøtte representanter og fullmakter
Tilstede på møtet var 15 medlemmer. Det forelå 1 fullmakt. De fremmøtte inkludert fullmakten ble godkjent.

Sak 3 Godkjenne sakslisten
Styrets forslag til saksliste ble godkjent.

Sak 4 Valg av ordstyrer, referent og 3 representanter til å underskrive protokollen.
a) Forslag til ordstyrer: Torrey Nilsen – Vagt ved aklamasjon.
b) Forslag til referent: Harald Samuelsen – Valgt ved aklamasjon.
c) forslag til protokollunderskrivere (3): John Dyngvold, Tor Raastad og Magne Gabrielsen – Alle 3 valgt ved aklamasjon.

Sak 5 Styrets årsmelding
Styrets årsberetning ble opplest av formannen.
Kommentarer: I nest siste avsnitt skal antall medlemmer ved årssiftet være 49 medlemmer.
                          I forbindelse med «LISTER 2017) (avsnitt 5) burde det opplyses at det i forbindelse med utstillingen var en auksjon
                          – og at denne innbrakte kr. 861,00 til klubben.
Årsberetning m/kommentarer ble godkjent

Sak 6 Regnskap
Regnskapet lagt fram av kasserer. Regnskapet viser et underskudd på kr. 54 340.
Det var budsjettert med et underskudd på kr. 87.900. Regnskapet godkjent.
Til orientering ble regnskapet for LISTER 2017 lagt fram.  Dette er tidligere godkjent av styret.

Sak 7 Orientering
a) Årsberetning/regnskap fra bytteleder
    Bytteleder kunne berette om dårligste omsetning siden 2009 med bare 15 000 i omsetning.
    Orientering tatt til underretning.

Sak 8 Budsjett 2018
Kasserer la fram styrets forslag til budsjett. Budsjettet viser et underskudd på kr. 35 000.
Det ble fremmet en henstilling til styret om i framtida å begrense underskuddet, slik at
arbeidskapitalen ikke blir for lav. Grense på 50 000 ble antydet.
Budsjettet vedtatt.

Sak 9 Valg
Valgkomitéen hadde lagt fram forslag til kandidater til alle verv (NB! Ikke til Valgkomitéen for 2019).
Følgende ble valgt uten motkandidat.

Formann: Lloyd Frestad Gjenvalg (1 år)
Nestformann: Hilde Skeime Gjenvalg (2 år)
Sekretær: Erling Knustad Ikke på valg (1 år)
Medlem: Kjell Berntsen Gjenvalg (2 år)
Medlem: Harald Samuelsen Ikke på valg (1 år)
1. Vara: Karl Johansen Gjenvalg (1 år)
2. Vara: Kjell Birkrem Gjenvalg (1 år)
Utsending NF: Magne Gabrielsen Gjenvalg (1 år)
Revisor: Torrey Nilsen Gjenvalg (1 år)

Møtet hevet kl: 20:07.


Harald Samuelsen (sign)
Referent

John Dyngvold (sign)              Tor Raastad (sign)             Magne Gabrielsen (sign)

Sist oppdatert 28.02.2018 kl. 13:49

Del denne siden med andre!

Logg inn